Projemijin özeti

Özet

Ekonomik kriz iş piyasasını kötü bir şekilde etkiliyor. İş yerleri kapanıyor, işsiz popülasyon sayısı gittikçe artıyor, genç Avrupalılar işe girebilmek için birçok engelle karşı karşıya kalıyor ve sabit bir iş sahibi olamamanın yanında dolgun ücretli olmayan işlerde çalışmak zorunda kalıyor, daha da fazlası ilk iş tecrübesi için işe giriş yapması çok zor.

Kolejler ve meslek liseleri çalışmalarını, mastır ve dil eğitimlerini tamamlamış, fakat kendini ispatlama şansını bulamamış genç mezunlarla dolu.

İş bulma danışmanları istihdam için özel servisler uygulayan yerler değil. Bizim planımız eğitim merkezlerinin bu durumunu yenilemek, eğitim ile iş yerleri arasında köprüler kurmak, bunun için eğitim enstitüleri için gerçek itici güç oluşturup öğrencilere iş sorumluluğu kazandırabilmeleri için yetkilendirmek.

Öğretmenlerimiz içeriğin dağıtımına odaklanamıyorlar ama onlar öğrencilerinin iş sahibi olmaları konusunda doğru bir itici güç olmalılar, öğrencilerinin öğrenme işlemleri ile kendilerini bağlantı içerisinde tutmalıdırlar.

Bunu yapabilmek için öğretmenler mutlaka öğrencileri ile olan bağlantılarında rollerini değiştirmeliler ve öğrencilerinin güçlenmesi, yeteneklerinin gelişmesi ve iyi bir iş sahibi olabilmeleri için kendilerini nasıl geliştirmeleri gerektiğini öğrenmeliler.

Meslek eğitimi veren öğretmenlerin vizyonlarını kendilerini işe yönlendirme ile bağlantılı oldukları konusunda, müfredat içeriğinin en üst düzeyde aktarımı, öğrencilerinin öğrenme işlemleri ve istihdamı için anahtar rolü oynadıkları, iyi örneklerin öğrencilere aktarımı ve öğrencilerin okullarından iş sektörüne aktarımlarının kolaylaştırılması konularında yenilemeliyiz.

Eğitim merkezleri bu geçişin sağlanması için kendilerini adamalılar, aynı zamanda bizim şu an bunu yaşadığımız gibi, jenerasyonların kaybolmasına son verebiliriz.

Amaçlar

  • Avrupalı gençler arasında istihdamı arttırmak.
  • Eğitim ve iş sektörü arasında farklı alanlar için kullanılacak yolları arttırmak.
  • İş sektöründe değişiklik talepleri için gençler arasında farkındalığı arttırmak.
  • Avrupa Birliğinin iş sektöründeki taleplerinde yeni zorluklara karşı yeni formasyonlara ve gelişen profillere adapte etmek.
  • Gençlerimizin potansiyellerini arttırmak ve iş sahalarının artırılması için yatırım yapmak.
  • Genç Avrupalılar arasında işsizliği azaltmak.