Projekt Werstatt Umwelt & Entwicklung

Çevre ve Gelişim Derneği’nde 1993 yılında kurulan Proje Atölyesi, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Aktivitelerimizin odağı eğitim alanında yer almakta olup şu konuları içermektedir: kültürlerarası ve ırkçılık karşıtı işler, göç, politika gelişimi, çevresel bilgi ve projeler, Ajanda 21 ve Yeni Medya alanındaki projeler. Hedef grup gençlerden ve yetişkinlerden oluşmaktadır.

Çevre ve Gelişim alanındaki Proje Atölyesi çevre temalı, gelişim ve göç arasındaki çoklu etkileşimleri işaret etmektedir. Küreselleşen dünyadaki birçok gelişim işlemleri ve değişiklikleri ağ perspektifi tarafından daha iyi açıklanabilir. Resmi olmayan organizasyonlar (NGOs) ve sosyal hareketlilikler çok sık görülen yaka hattı küçük problemidir ve dolayısıyla devam eden izole olmuş ve zayıftır. Biz, Çevre ve Gelişim alanındaki Proje Atölyesi aktivitelerimizin ortak ilgi alanlarımızı göstermesini istiyoruz ve yukarıda bahsedilen gelişim alanlarında yapılmasını istiyoruz.

Gençlik ve yetişkin eğitiminde, yeni metotlarımıza ve ifadelerimize güveniyoruz, örneğin Yeni Medya (radyo, televizyon, internet), uluslararası değişim programları, yeni sunum konseptleri ve daha fazlası. Çevre ve Gelişim alanının Proje Atölyesi’ndeki insanlar çevre ve gelişim politikaları, ırkçılık karşıtı eğitim ve medya alanlarında tecrübeyle çalışır. Gönüllülük ve isteklilikle özel görevlerle büyük projelerde yer alıyoruz.

Proje atölyelerinin aktivitelerinde birçok insan mentor/ içten, stajyer/ içten, öğretici/ içten, FÖJler/ içten, Editörler/ içten, üyeler olarak yer almaktadır. Bu link birçok gönüllüye öncülük etmektedir Projektwerkstatt-Mitarbeiter/içinde. Kopyalar var olmaktadır. Proje atölyeleri hakkında kişiler bilgilendirilmektedir.