Kadikoy Ilçe Milli Egitim Müdürlügü

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yerel, resmi kamu kurumudur

Bu kurum resmi ve özel birlikte olmak üzere 477 tane eğitim kurumunu bünyesinde barındırmaktadır, bu kurumlar tarihsel çeşitliliği içermekte ve çok kültürlü her çeşit eğitimi sunmaktadır. Kuruluşu Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun öncesine dayanmaktadır ve her çeşit okulları ve çeşitli eğitimi sunan (Anadolu Liseleri, güzel sanatlar, bilim, mesleki ve özel eğitim okul ve liseleri) enstitüleri bünyesinde bulundurmaktadır. İstanbul’un en çok özel okuluna sahip olan bir ilçe olup, okullaşma oranı okul öncesi %86, ilkokullarda %100, ortaokullarda %112 ve başarılı birçok Avrupa Birliği Projesini yürütmüştür.

Milli Eitim Bakanlığı (MEB) illerin eğitim yönetimini devam ettirmekte ve müfredatın oluşturulmasında sorumlu olup, resmi, özel ve gönüllülük içeren organizasyonları, işleri koordine etmekte ve okul yapımı ve eğitim materyalleri gelişimi gibi konuları yürütmektedir.

Ulusal Eğitimin genel amaçları:

  1. Yurttaş olarak bireysellikleri arttırmak
  2. Yapılandırmacı, yaratıcı ve üreten bireyler yetiştirmek
  3. Bireyleri hayata hazırlamak