GELİŞİM Programı nedir

GELİŞİM Programı aşağıdaki beş alanda Avrupa Birliği politikasının gelişim ve koordinasyonunu destekleyen finans enstrümanıdır:

 • İş
 • Sosyal içerik ve sosyal koruma
 • Çalışma şartları
 • Ayrımcılık karşıtı
 • Cinsiyet eşitliği

GELİŞİM şu alanlara açık

 • Avrupa Birliği Ülkeleri
 • Aday ülkelere ve potansiyel aday ülkelere
 • EFTA/EEA ülkeleri (Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn)

Amaçlar

GELİŞİM’in nihai amacı Avrupa 2020 Strateji hedeflerinin gerçekleşmesine yardımcı olmaktır.

3 orta düzey amaç-bu hedef için dönüm noktaları

 1. İşçi koruma ve eşitlik hakkındaki AB kurallarının verimli bir şekilde uygulanması
  AB ülkelerinin kontrol, gözlemleme ve kuvvetlendirme hakkındaki standartlarının yükseltilmesi ve uygulanan AB mevzuatının nasıl uygulandığına dair gözden geçirilmesi
 2. AB amaçlarının sahiplenilmesi ve anlaşılmasının paylaşımı
  AB ülkeleri ortak yol göstermeler, koordine olma, ulusal düzey reformların kuvvetlendirilmesi ve hedefler konusunda anlaşmaya varmışlardır
 3. Verimli ortaklıklar
  Politik işlemler süresince paydaşların katılımı: Problemin tanımlanması, bilginin paylaşımı, danışma, fikirlerin geliştirilmesi, karar verme, uygulama ve değerlendirme

5 acil hedef- işlem süresinde buluşma

 1. Verimli bilgi paylaşımı ve öğrenme
  AB ve ulusal politika- ve karar vericiler ve paydaşlar hep birlikte en iyi uygulamayı ve değerlendirme araçlarını politika yapımına yardımcı olmak için uygulama işlemlerini ve çıktıları belirlerler
 2. Kanıt temelli AB politikaları ve mevzuat
  Yüksek kalite karşılaştırmalı politika araştırmaları ve analizini sağlama, paydaşların ilgileri doğrultusunda bağlantılı, önemli ve gerekli bilgileri toplama
 3. Kesişen konular ve tutarlılığın entegrasyonu
  Eşitlik konularının (örneğin cinsiyet ve yetersizlik) tüm politik bölümler, aktiviteler ve cinsiyet ayrımcılığı ile bağlantılı konularda bilgi toplamanın bütünleştirilmesi
 4. Ulusal ve AB ağlarının kapasitesinin arttırılması
  Ulusal ve AB ağlarının kapasitesinde yatırım yapmak, karar verme konusunda etkili olma ve politika uygulama konusunda gerek ulusal gerekse AB seviyesinde yer almak
 5. Yüksek kalitede politika tartışmalarında katılımcı olma
  AB ve ulusal seviyede kanun, politika ve amaçların tümünü içeren etkileşimli konularda yaratıcı tartışmalardan emin olma