Διάχυση στην Πάτρα

Τον επόμενο Σεπτέμβριο 2014, το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ σε συνεργασία με το Πρότυπο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΈΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ’ και την μη κερδοσκοπική οργάνωση ΚΥΚΛΗΣΙΣ ¨Εκπαίδευση- Πολιτισμός –Περιβάλλον – θα διοργανώσουν από κοινού 2ΗΜΕΡΟ Κύκλου Μάθησης με έμφαση τις τεχνικές σύνδεσης Σχολείου και Απασχόλησης.

Leave a Reply