Dafni Kek

Yüksek Seviyede Gelişim Kuvvetleri ve VTC ile Yeni Fikirler

Enstütinin temel bakış açısı hayat boyu öğrenme alanlarının tümünü içeren konularda farkındalık yaratmak, yetişkinlere işsizlik/emeklilik konularında, ebeveynlere veya eğitimcilere kültür ile bağlantılı konularda çeşitli roller sosyal statüler yüklemek.

Bunu gerçekleştirmek için ‘ihtiyaç’ ı temele alarak çalışmalar oluşturmak; yeteneklerin geliştirilmesi (kısa zamanlı Gelişim Planları ve talep edilen konularda Kurslar) veya/ve fikir değişimi ve değer yansıtma işlemleri (demokratik yurttaş olma) gibi konularda yetişkin eğitimi (değerlendirmelere cevap). Resmi olmayan film seminerleri, mentorlük eğitimi gibi eğitim aktivitelerinin CYCLISES kültür bölümü tarafından uygulanması.