Cramars

Cramars 1997’de kurulan sosyal co-operasyonel bir kuruluştur. Misyonu insani kaynakları geliştirmek ve marjinal alanlar yaratmaktır.

Cramars işsiz insanlar ve çıraklar için mesleki eğitim kurslarını yürütmektedir. Sosya- ekonomik araştırmaları geliştirmekte, marjinal toplulukların devamını sağlamakta ve proje fırsatlarını arttırmaktadır. Profesyonel koordinatörlerden, araştırmacılardan ve General Manager eğitimcilerinden oluşan güçlü bir takımdır, proje yönetimi ve gelişimlerini takip eder. .

Tüm eğitimler, danışmanlıklar, araştırma aktiviteleri ISO 9001 kuralı ile sertifikalandırılmaktadır.

Çıraklık

Cramars çıraklar, sekreterler, inşaatçılar, kağıt fabrikalarında çalışan işçiler ve arka planda kalmış işçiler için zorunlu eğitim kursları organize etmektedir.

Mesleki Eğitim

Cramars hem iş sahibi çalışanlar hem de işsizler için mesleki eğitim kurslarını yönetmektedir. Eğitimciler hayat boyu öğrenme fikrini benimsemiş olup işçilerin bilgi seviyesini arttırmak için teorik bilgiler içeren ve pratik tecrübeleri barındıran kursları organize ederler.

Bundan başka Cramars bilgisayar bilimleri, yeni medya, yabancı diller ve iletişim gibi konularda spesifik kısa bilgi tazeleme kursları organize etmektedir.

Son üç yıldır kurum çalışan ve işsiz kesim için sosyal bakım alanlarında özelleşmeye gitmiştir, bu alanın (60 ve 80 yaşları arasındaki ihtiyaç sahipleri) gerekliliklerine yardımcı olacak yeterlilikleri içerir. Bu kurslar bölge tarafından akredite edilmekte ve katılımcılara 1000 saatlik yeterlilikleri içeren eğitimden sonra seçme şansı sunmaktadır.

Personel Kurtarma Eğitimi

Devam eden ekonomik krizde, Cramars planlama akreditasyonu oluşturmakta, şirketlerdeki personelin gelişimi için gelişim kursları organize etmektedir. (işsizlik durumları, devlet tarafından desteklenen durumlar, ekonomik krizlerde özel sektörde çalışanların işsiz kalma durumlarını önlemek için yapılan organizasyonlar).

İş Tecrübeleri

Cramars projelendirme ve kişisel gelişim periyotları ‘İş Tecrübeleri’ olarak adlandırılır, seçilmiş şirketlerde sekiz aydır çalışmış olup işsiz kalan kişiler içindir. Bu periyotta şirket gönüllüleri kişinin entegrasyonu ve öğrenmesi için gereklilikleri takip eder.

Avrupa Projeleri

Cramars Avrupa Projeleri için yapılan çağrılara gerek ortak olarak gerekse proje yürütücüsü olarak katılır, araştırmaları, mesleki eğitim kurslarını yönetir, değerlendirme, danışmanlık ve iyi örneklerin paylaşımı konusunda da aktiftir. Eşit fırsatlar, sosyal diyaloglar, iş, bilgi teknolojileri, eğitim, yerel gelişim ve yaratıcılık eğitimleri Cramar’ın ilgi alanlarına dahildir, özel yerel enstitülerle iş birliği içerisinde olup üniversitelerle ve Avrupa Dernekleri ile iş birliği içerisindedir.

Cramars sabit olarak Friuli Venezia Giulia (Avrupa Sosyal Fonları) bölgesinde çalışır ve belediyeler, sağlık merkezleri, tüm alanlardaki özel şirketler ile iş birliği içerisindedir.

Daha fazla bilgi ve proje gelişim alanları www.coopcramars.it web adresimizde yer almaktadır.