AIFED

AIFED, Granada İspanya’da eğitim, kültür ve iş alanlarında hizmet veren yerel bir organizasyondur. Öğretmenlerin haklarını talep etmektedir.

AIFED diğer yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ajanslarla, inovasyon ve iş sahibi olmaya bir yol konuları için kültürel aktiviteleri ve eğitimleri organize eden bir kurumdur.

Ortaklığımız iş aktiviteleri ve program geliştirme, iş desteği sağlama, gönüllülük programlarını geliştirme ve arttırma alanlarında yer alıp, eğitim ve yetiştirmede e-öğrenme alanları içermeyi desteklemektedir.

Ayrıca yer aldığımız Avrupa programları aracılığıyla Avrupa enstitülerine yurttaşlarımızı getirmeyi araştırırız.