αρχική σελίδα

building-bridges-logoΚτίζοντας Γεφυρες Από το Σχολείο στην Απασχόληση

Η οικονομική κρίση επηρεάζει σημαντικά και δραστικά την αγορά στην αγορά εργασίας. Επιχειρήσεις κλείνουν, τα ποσοστά ανεργίας μεγαλώνουν, οι νεοι της Ευρώπης δυσκολεύονται να μπουν στην αγορά εργασίας και να εξασφαλίζουν μια καλά αμειβόμενη θέση εργασίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την αρχική απασχόληση.

Πανεπιστήμια, Κολλέγια και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης αν και έχουν πλήθος φοιτητών να ολοκληρώνει προγράμματα σπουδών και ξένων γλωσσών, εν τούτοις φαίνεται ότι οι απόφοιτοι τους αδυνατούν να βρουν εργασία που να ανταποκρίνεται στις ικανότητές τους και της αξία τους.

Promoting employment among young Europeans